Volumemeting

Om het volume te bepalen van moeilijk toegankelijke depots of van materiaal wat is opgeslagen in loodsen waardoor GPS signaal niet verkrijgbaar is, wordt regelmatig gebruik gemaakt van laserscanning.

Leap3D verzorgt de meting, bepaalt het volume en levert een eenduidige rapportage van het gemeten volume.

Deze link verwijst u door naar een project waar meer informatie te vinden is over het meten van volumes in grote hallen van 100x130m: Volume meten.

Volumemeting van een tank

Wij meten de bestaande situatie in 3D van tanks en bepalen daarvan het volume.