3D laserscanning en as-built 3D modelleren voor bouw, civiel en industrie

Leap3D werkt hoofdzakelijk voor opdrachtgevers in de civiele sector, bouw en industrie. Uit ervaring weten we dat de kwaliteit van 3D laserscanning en 3D modellering samenhangt met specifieke kennis en ervaring. 

Alleen al om te weten waar je de scanner precies moet plaatsen, moet je de vraagstukken, technieken en werkmethoden van desbetreffende sector kennen. Voor zowel het resultaat als de afstemming en communicatie, is het bovendien van groot belang dat je de behoeften kent én de taal spreekt van de professionals die er werken.  

Vaak spelen bij projecten verschillende disciplines een rol en zorgt onze krachtenbundeling van specialisaties voor toegevoegde waarde.

Veelzijdig in 3D

Extreme laserscanning

In ons werk zijn wij vooral bezig om het probleem te doorgronden en een passende oplossing te bedenken. Op dit manier hebben wij ter plekke een oplossing bedacht om een tunnel te meten in extreme omstandigheden, zoals met hoog water (bijna 4 meter water) en met een sterke stroomsnelheid (1 m/s). 

Link naar een video over deze werkzaamheden: Leap3D Extreme Laserscanning.

Wij hebben diverse metingen uitgevoerd in zeer lastige omstandigheden. Heeft u een moeilijke locatie waar u een 3D meting van wilt hebben, bel ons om mee te denken voor een oplossing.