Archeologie en Cultuur

Binnen de archeologie meten wij de bestaande situatie in 3D zoals deze is blootgelegd door de archeologen. Wij kunnen een archeologische site desgewenst tot op steen niveau modelleren. Tevens scannen en modelleren wij beelden. 

Beelden

Digitale opslag van bronzen beelden is een vorm van bescherming. Wij meten de beelden in 3D mbv van onze laserscanners. De 3D mesh wordt digitaal opgeslagen voor het geval het beeld vernield of gestolen wordt. Mbv dit bestand kan er een 3D print van een onderdeel van het beeld worden gemaakt.

Archeologie

Het in beeld brengen, meten in 3D en modelleren van de 'as-is' situatie van archeologische opgravingen zijn regelmatige werkzaamheden van Leap3D.