Toepassingen van laserscanning in de bouwsector

In de bouwsector worden veel bestaande gebouwen getransformeerd naar een nieuwe bestemming. Van deze gebouwen zijn veelal gedateerde analoge tekeningen beschikbaar. Om deze transformatie goed vorm te kunnen geven, is een accuraat as-built 3D dossier noodzakelijk. Leap3D meet en modelleert de as-built situatie in 3D. 

Wat we doen

Onze metingen voeren wij uit ten behoeve van:

  • Transformatie
  • Renovatie
  • Restauratie
  • Beheer en Assetmanagement (conform NEN2580-normen)
  • Energie / Renovatie vraagstukken
  • Inpassingen van ontwerp in omgeving

Wij voeren dit met name uit voor: architecten, projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwadvies bedrijven, woningcorporaties, ingenieursbureau’s, ict bedrijven, vastgoed eigenaren, landgoed eigenaren, retailmanagement en aannemers.

BIM model

De 3D meting met de laserscanner kan worden omgezet naar een BIM (Building Information Model/Management) model. Dit kan op alle detailniveau’s (LOD). Dit is een ideale basis voor transformatie, renovatie en herontwikkeling. 

Plattegronden en dwarsdoorsneden

De meting met de laserscanner kan worden omgezet naar plattegronden en dwarsdoorsneden. Deze plattegronden kunnen worden geleverd op basis van diverse normen (NEN2580 e.a.). De juiste oppervlakten en inhouden volgens de juiste en actuele informatie. Geen muren, ramen en deuren op de verkeerde locatie, geen verouderde informatie, geen zoekwerk door het archief. 

Voordelen: vermindering faalkosten tijdens de bouw.

Geveltekeningen

De meting met de laserscanner kan worden omgezet naar geveltekeningen op elk gewenst detailniveau.