Toepassingen van laserscanning in de civiele sector

Binnen de civiele sector meten wij de 'as-built' situatie van civiele constructie zoals bruggen en sluizen in 3D mbv laserscanning en modelleren wij deze constructies. Tevens bieden wij ondersteuning bij het binnen halen van tenders en visualisaties. 

3D meten en modelleren van sluizen en bruggen

Leap3D meet in 3D de bestaande situatie en koppelt deze meting aan het coordinatenstelsel. Soms maakt de opdrachtgever hier zelf een 3D model van en soms maken wij een 3D model. 

Ook meten wij ten behoeve van het maken van prefab bruggen. Wij hebben bijvoorbeeld ook de bestaande situatie ingemeten en gemodelleerd tbv van de brug in Amsterdam die MX3D gaat printen.

3D meten en modelleren van tunnels

Leap3D meet tunnels tbv verbouwingen. Dit kunnen tunnels zijn omdat er een nieuwe tunnel bijgeboord moet worden, kabel en leiding tunnels voor renovatie, tunnels tbv beheer en onderhoud, etc. Er zijn vele toepassingen voor het meten en modelleren van tunnels.

3D ontwerp vergelijken met 'as-built'

Door de nieuw gebouwde situatie in 3D te meten, is het mogelijk om deze te vergelijken met het ontwerp. Dit heeft Leap3D o.a. gedaan bij metrostation 'De Pijp' in Amsterdam (Noord/Zuid lijn).

Volume meting depot

Daar waar de tradionele meetmethoden het volume niet kunnen bepalen, meet Leap3D met laserscanning het volume.

Tevens meten wij het volume van tanks.