Toepassingen van laserscanning in de industrie

Wij scannen en modelleren fabrieken of delen van de installaties van deze fabrieken. Meestal is het doel een verbouwing (retrofit): toevoegen van machines en deze op een juiste wijze invoegen in de bestaande situatie. 

Fabrieken: meten en modelleren van installaties

Voor aanpassingen aan installaties, is een nauwkeurige en actuele 3D meting een vereiste. Leap3D meet en modelleert installaties in diverse fabrieken.