3D Saturatie Systeem

Een saturatie systeem wordt gebruikt als duikers moeten werken op grote diepten voor langere perioden. Dit systeem reduceert de kans op decompressie ziekte.

Dit saturatie systeem hebben wij 3D ingemeten met laserscanners en vervolgens omgezet naar een 3D model in Autocad. 

Puntenwolken en Modellen in Sketch-Up

Tegenwoordig kan sketchup ook puntenwolken inlezen. Hier ziet u enkele afbeeldingen waarbij een puntenwolk en een model zijn gecombineerd.