3D model habitat

Deze Habitat heeft Leap3D ingemeten met laserscanners en vervolgens is de puntenwolk gebruikt om een 3D 'as-built' model te maken.

3D puntenwolk habitat

3D model habitat