Archeologie en cultuur

Binnen de archeologie meten wij de situatie in zoals deze nu is blootgelegd door de archeologen. Tevens scannen en modelleren wij beelden.

Wij kunnen deze archeologische site desgewenst tot op steen niveau modelleren.