Renovatie Gebouw Janskerkhof in Utrecht (UCS)

Het sociëteitsgebouw van het USC Utrecht aan Janskerkhof, is in 1898 ontworpen door de Nederlandse architect August Heinrich Zinsmeister en behoort tot zijn vroegste werken. Het gebouw wordt wat zijn vormgeving betreft wel vergeleken met de Beurs van Berlage. Vanwege het kleurgebruik heet het gebouw in de volksmond ook wel “Het Gele Kasteel”. Omdat het gebouw door de jaren heen vaak is verbouwd en zelfs als Duits hoofdkwartier is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, is het een uitdaging hier nauwkeurige, bouwkundige tekeneningen van te maken. Met behulp van 3D laserscannen was het mogelijk de vele ruimtes, gangen en trappen in kaart te brengen en vervolgens te vertalen naar 2D tekeningen.

Oude tekeningen en veel verbouwingen gedurende de afgelopen jaren, zijn de ingredienten voor hoge faalkosten bij een nieuwe verbouwing. Om dit te voorkomen, hebben wij het gehele gebouw gescand en in 2D uitgetekend (1:20 inclusief materialen). 

Plattegronden en Doorsneden op basis van 3D gemeten informatie

Puntenwolk in combinatie met tekening