Transformatie in Noord-Holland

Voor de transformatie van karakteristieke oude panden in Noordwijkerhout, hebben wij gebouwen 3D ingemeten om de as-built situatie te gebruiken voor het vervaardigen van 2D bouwtekeningen. Door 3D laserscan data te gebruiken om de bestaande situatie in beeld te brengen kan de opdrachtgever gaan ontwerpen met een duidelijk en correcte onderlegger. Dit voorkomt problemen en kosten in een later stadium van het project.

Voordelen: verlaging faalkosten tijdens de bouw door betrouwbare 2D tekeningen voor het ontwerp.