Lichtplan Philips - Witte Dame Eindhoven - scan to BIM voor een lichtplan

Philips wil het lichtplan zeer gedetailleerd vorm geven. Om die reden heeft Leap3D de betreffende ruimtes 3D gemeten met laserscanners en deze vertaald naar een gedetailleerd BIM model.

Afbeeldingen van het BIM model (scan to BIM)