3D laserscanning aanleg 3e kolk Beatrixsluis & verbreding Lekkanaal

Nederlands grootste monumentale binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis, wordt na 77 jaar uitgebreid. Vanwege de toename van grote schepen die de sluis passeren, wordt een 3e kolk aangelegd en het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbreed. Als de werkzaamheden gereed zijn, behoren lange wachttijden tot het verleden. Schepen kunnen dan gebruik maken van drie in plaats van twee sluiskolken.

Om het ontwerp van deze uitbreiding te voorzien van een accuraat en betrouwbaar as-built dossier, heeft Leap3D het sluizencomplex in 3D ingemeten mbv laserscanning. Deze 3D inmeting heeft plaats gevonden van het gehele terrein, het interieur van de gebouwen, de machines in de heftorens en de sluisdeuren. Onze opdrachtgever heeft deze gegevens gebruikt om een 3D model te maken van de as-built situatie. Daarmee is een accuraat 3D BIM model ontstaan als basis voor de renovatie. Tevens worden de gegevens gebruikt om het bouwproces in detail voor te bereiden. Dit verlaagt de faalkosten en zorgt voor een accuraat as-built dossier.

De heftorens en de machines in 3D

De meting is vastgelegd in RD/NAP. De positie van de machines in de heftorens zijn daarmee ook vastgelegd in het lokale coördinatenstelsel van Nederland. Hier ziet u een detail van de machines in 3D.

De reservedeur in 3D

De reservedeur is ingemeten als prototype sluisdeur. Hieronder ziet u een afbeelding van de puntenwolk en van het 3D model. 

Puntenwolk Beatrixsluis