Kabel en leidingen tunnel Utrecht Centraal Station

Onder Utrecht Centraal station loopt een kabel- en leidigentunnel die gereviseerd moest worden. Onze opdrachtgever wilde de aannemer voorzien van een 3D model met bijbehorende hoeveelheden. Leap3D heeft de tunnel 3D ingemeten met laserscanners en gemodelleerd in Revit. Dit 3D BIM model hebben wij opgeleverd samen met een schedule waarin type buis en hoeveelheden zijn vermeld.

Puntenwolk in combinatie met het BIM model

Revizto model

Naast het Revit model, hebben wij ook het Revizto model geleverd. Dit is een 3D model gebaseerd op de game engine unity waarin men door het model kan lopen. Hierbij enkele afbeeldingen van het Revizto model.

3D laserscanning Kabel en Leiding tunnel