3D laserscanning en model van een tunnel in Oslo

3D inmeten met laserscanners van een bestaande tunnel ten behoeve van de bouw van een nieuwe tunnel. Doel: een accurate as-built meting van de tunnel tbv ontwerp nieuwe tunnel. Er was weinig ruimte voor een nieuwe tunnel - men moest precies weten waar de oude tunnel zich in de berg bevond. 

Extreme omstandigheden

Tijdens de meting was het water niveau bijna 4 meter bij de ingang van de tunnel en 500 meter de tunnel in, was het water ca. 1 meter diep. De stroomsnelheid was ca. 1 m/s.

Ten behoeve van de bouw van nieuwe tunnels, is deze tunnel 3D ingemeten, inclusief de waterdiepten.