Station De Pijp van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam

Voor onze opdrachtgever hebben wij het gehele metrostation 'De Pijp' 3D ingemeten om te bepalen of de ruwbouw overeenkomt met het ontwerp en binnen de toleranties valt.

Als er eenmaal een 3D meting is, ontstaan er vervolgtoepassingen die van te voren niet bedacht zijn. Denk hierbij aan afmetingen van inbouw componenten, kabelgoten etc. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij een 3D meting in een vroeg stadium behulpzaam is tijdens de bouw in een later stadium.

Brandwerende bekleding

Meting ter bepaling van de hoeveelheid brandwerende bekleding. Tijdens de eerste meting is vastgesteld hoe de stempels zijn gepositioneerd zonder brandwerende bekleding. Tijdens een extra meting kon bepaald worden hoeveel brandwerende bekleding er op de stempels is aangebracht.