Volumebepaling gronddepots

Het bepalen van het volume van een gronddepot kan op verschillende manieren gebeuren. Als er echter geen GPS signaal is of als het gevaarlijk of onmogelijk is de depots te betreden, dan kunnen volumes snel en nauwkeurig bepaald worden met behulp van laserscanning.

De hal in deze afbeelding is 100x130 meter en ca. 30 meter hoog. Deze hallen worden door Leap3D periodiek ingemeten om de hoeveelheden van de verschillende grondsoorten te bepalen. 

Volumes per depot

De rapporten die wij leveren bevatten de volumes per depot. Deze rapporten worden ondersteund middels diverse afbeeldingen van het depot waardoor de hoeveelheden en type grond direct inzichtelijk en visueel gemaakt zijn.